Veto kurināmā dozators/ aizvars

Veto dozatoru /aizvaru izmanto kurināmā padeves sistēmā, lai nodrošinātu Veto apkures katla nodalīšanu no kurināmā tvertnes. Karstais gaiss no kurtuves nevar nokļūt kurināmā tvertnē un izraisīt aizdegšanos. Tiek ražoti divi dažādi Veto dozatora /aizvara izmēri.

Pielikums